Ρυθμίσεις Outlook για την αλληλογραφία

Αν επιθυμείτε να κάνετε ρυθμίσεις στο Outlook Express , θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:


<Σημειώστε ότι πρέπει ήδη να έχετε δημιουργήσει έναν λογαριασμό αλληλογραφίας στο control panel του site σας.>


1) Πηγαίνετε στην επιλογή Εργαλεία(Tools) -> Λογαριασμοί(Accounts) -> Add(Προσθήκη).

2) Συμπληρώνετε το εμφανιζόμενο όνομα (display name) με το όνομα που επιθυμείτε να φαίνεται σαν αποστολέας και επιλέγετε Επόμενο.

3) Συμπληρώνετε το e-mail που δημιουργήσατε (πχ user@yourdomain.gr) και επιλέγετε Επόμενο.

4) Σαν διακομιστή εισερχόμενης (POP3) και εξερχόμενης (SMTP) αλληλογραφίας ορίζετε το mail.yourdomain.gr, αντικαθιστώντας το yourdomain.gr με το domain σας.

5) Στο όνομα χρήστη (account name) ορίζετε ολόκληρο το email σας (πχuser@yourdomain.gr) και σαν κωδικό (password) τον κωδικό που ορίσατε κατά τη δημιουργία του λογαριασμού.

6) Επιλέγετε Τέλος (Finish). Μετά επιλέγετε τον λογαριασμό που δημιουργήσατε και πάτε στις Ιδιότητες (Properties).

7) Στην καρτέλα Διακομιστές (Servers), στις ρυθμίσεις εξερχόμενης αλληλογραφίας κάτω-κάτω επιλέγετε την επιλογή οτι απαιτείται έλεγχος ταυτότητας από τον διακομιστή (My server requires authentication).

8) Κάντε κλικ στο OK.

  • 1 Χρήστες που βρήκαν το παρόν κατατοπιστικό
Η απάντηση ήταν κατατοπιστική?

Σχετικά άρθρα

Πως βλέπω τα Email μου μέσω web;

Για να δείτε τα email σας μέσω web θα πρέπει να πάτε στη διεύθυνση...

Unrouteable mail domain

Σε περίπτωση που στέλνετε e-mail και επιστρέφει κατευθείαν πίσω με το κείμενο "unrouteable...