Άρθρα

 Μπορούν τα .GR domains να κατοχυρωθούν για 1 ή 3+ χρόνια;

Τα .gr domains αρχικα κατοχυρώνονται μόνο για δύο (2) χρόνια. Αυτό το χρονικό...

 Πόσο χρονικό διάστημα διαρκεί η έγκριση του . GR domain μου;

Με την κατοχύρωση του domain σας , αυτό είναι διαθέσιμο προς χρήση εντός τριών ωρών και την...

 Πώς διαχειρίζομαι το domain μου;

Για να διαχειριστείτε το/τα domain σας επιλέγετε από το μενού Domains το υπομενού Διαχείριση των...

 Πώς καταχωρώ το domain μου;

Για να καταχωρήσετε το domain σας ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:-Από το μενού Domains επιλέγετε...

 Τι χρειάζεται για μεταβίβαση του domain σε άλλον ιδιοκτήτη;

Για την αλλαγή ιδιοκτήτη του domain θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα: -Δήλωση του...