Πώς θα λάβω το παραστατικό;

Το παραστατικό σας θα το λάβετε μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο λογιστήριο της εταιρίας μας και θα ισχύει για κάθε νόμιμη χρήση.

  • 0 Χρήστες που βρήκαν το παρόν κατατοπιστικό
Η απάντηση ήταν κατατοπιστική?