Κατοχύρωση Domain

- Παρέχουμε υπηρεσίες καταχώρησης και διαχείρισης domain names.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Εάν κατοχυρώσετε domain εκτός της κατάληξης .GR τα στοιχεία επαφής θα πρέπει να είναι με λατινικούς χαρακτήρες.
- Εμπιστευτείτε το ONLINE σύστημα κατοχύρωσης, ανανέωσης και διαχείρισης Domain Name.
- Τα Domain Names κατοχυρώνονται ONLINE στο όνομα σας χάρη στη δυνατότητα επικοινωνίας με το Ελληνικό μητρώο διαχείρισης ονομάτων.
- Έχετε επίσης την δυνατότητα να κατοχυρώνετε Domain Names και σε όνομα τρίτου.

www.  
Loading...